วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2557

                      
                       กิจกรรมวันครู  16  มกราคม 2557  รับรางวัลครูดีเด่น
                       และครูดีศรีท่าตูม
 

วันเด็ก 10 มกราคม 2557

       ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคกจัดงานวันเด็กที่โรงเรียนไตรคามสามัคคี
                                                   วันศุกร์ที่10  มกราตม  2557

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคกฺ

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคก
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับประเทศ
Best of the Best Practices
Lab School Symposium  2013
กิจกรรม "โครงงานสืบสาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา กันตรึมสุรินทร์"


 


                                                    11  กันยายน  2556 
                                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านบัวโคก  
                                 ไปนำเสนอแลกเปลียนเรียนรู้  Best of the Best Practices
                                  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  ชลบุรี