วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคกฺ

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคก
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับประเทศ
Best of the Best Practices
Lab School Symposium  2013
กิจกรรม "โครงงานสืบสาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา กันตรึมสุรินทร์"


 


                                                    11  กันยายน  2556 
                                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านบัวโคก  
                                 ไปนำเสนอแลกเปลียนเรียนรู้  Best of the Best Practices
                                  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น